Onderzoek “Gelukkig Wonen”

In hoeverre kan architectuur een bijdrage leveren aan een minder grote zorgvraag?

Voor het onderzoek “Gelukkig Wonen” hebben we in samenwerking met BRTArchitecten (Alkmaar, Nederland) een praktische vertaalslag van het academische onderzoek “Arquitectura ante cambios demográficos; la vivienda existente para gente mayor” gemaakt, en de positieve invloed van de woning op de mate waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, in hanteerbare modellen omgezet. De nadruk ligt daarbij op low/tech bouwkundige maatregelen. Aanleiding is de vergrijzing van de bevolking en de hiermee gepaard gaande toenemende zorgvraag.

Buiten de eigen wens van veel ouderen om in hun woning te blijven wonen, is de woning een belangrijk ondersteunings-instrument voor het geheugen. Onze woning wordt, hoe ouder we worden, meer en meer een betekenisvolle ruimte vol herinneringen; een zeer persoonlijk territory of meaning, dat ons situeert in heden en verleden. Omdat we niet kunnen verwachten dat de toenemende vraag naar zorg door de geïnstitutionaliseerde zorgaanbieders kan worden beantwoord is het opbouwen van netwerken van groot belang. Ook hier kan architectuur een rol in spelen. In het onderzoek, dat is onderverdeeld in 5 hoofdstukken, zijn 75 aspecten van de woning onder de loep genomen.

Voor meer informatie:

http://www.brta.nl/nieuws/onderzoek-gelukkig-wonen/

Gelukkig Wonen

Anuncios