Laboratori ARQU(i)URÍDIC: noves formes d’habitar i de convivència a la balança

INTRODUCCIÓ

El laboratori ARQU(i)URÍDIC posa a la balança noves formes d’habitar i de convivència, amb les possibilitats jurídiques actuals i futures per buscar un equilibri natural i legal entre el que la societat demana i el que el mercat pot oferir. La turbulència en el mercat d’habitatges i el canvi demogràfic que està a punt d’arribar fan necessaris canvis importants en l’enfoc sobre el nostre entorn construït.

DE L’ENTORN ACTUAL A L’ENTORN FUTUR

Tenint en consideració que Catalunya lidera l’esperança de vida de la UE amb 82’7 anys, i que les expectatives demogràfiques preveuen que al 2050 hi haurà més persones grans que joves, aquest laboratori pretén avançar les mesures adients per aquesta situació, innovant i preveient quines seran les millors alternatives per donar resposta a aquestes necessitats.

Com a habitants d’un parc de vivendes poc preparat per aquest canvi social, ens preguntem aleshores:

– Com podem cedir part del nostre habitatge si se’ns fa massa gran?

– Podem vendre o llogar una part del nostre habitatge actual?

– Com podem millorar la convivència amb els nostres veïns per tal de crear un entorn amigable per a la gent gran?

– Podem fer espais comunitaris més grans?

– És possible convertir un edifici existent en un espai de “co-housing”?

– Com podem implantar “habitacions satèl.lits”, espais per a cuidadors, o “habitatges cangur”?

OBJECTIUS

Totes aquestes preguntes ens porten a constituir el laboratori ARQU(i)URÍDIC, que culminarà en un manual aplicable, que reculli la informació jurídica necessària per tal de fer efectiva l’aplicació generalitzada de les diferents solucions arquitectòniques.

ARQUiURÍDIC 01

ORÍGEN

L’origen de la creació d’aquest laboratori parteix del treball d’investigació que ha dut a terme l’arquitecte Marc de Rooij, durant la preparació de la seva tesi doctoral titulada “Arquitectura ante los cambios demográficos: la vivienda existente para gente mayor”, a l’Universitat Politècnica de Catalunya. L’objectiu general d’aquesta tesi és fer un compendi de diferents solucions arquitectòniques que pretenen afavorir, en el sentit més ampli possible, la preparació d’un envelliment sa i actiu, i mantenir la màxima independència de les persones en camí de ser grans.

Per l’altra banda, els serveis jurídics del projecte The Hound, iniciat per l’advocat Andrés Labella i l’arquitecta Isabel Torres Ullés, consideren que aquesta tasca de gran responsabilitat i compromís social mereix ser posada de manifest i amb aquest fi s’uneixen per tal de fer unes propostes d’intervenció jurídica que facilitin la seva implantació massiva en les tasques de rehabilitació i adaptació d’immobles que es duran a terme en les properes dècades. El projecte The Hound aposta pel rescat d’edificis i espais en desús, mitjançant la rehabilitació inclusiva; una manifestació del moviment econòmic circular en el sector immobiliari.

ARQUiURÍDIC 03

ARQUiURÍDIC 02

 

Anuncios